Ugoda z BPH S.A. Frankowicze zażenowani propozycjami banku

Ugoda z BPH S.A. Frankowicze są zażenowani propozycjami banku

Bank BPH S.A. to jeden z finansowych gigantów, który na masową skalę udzielał kredytów we frankach szwajcarskich. Dziś Frankowicze kierują pozwy do sądu i starają się o stwierdzenie nieważności kredytu. W odpowiedzi, przedstawiciele Banku BPH S.A. zachęcają do polubownego zakończenia sporu proponując swoim Klientom ugody. Sami Frankowicze przyznają, że oferowane przez banki warunki to kpina i żart.

Bank BPH S.A. chce się ratować ugodami

Bank BPH S.A. przedstawia swoje ugody jako tanie, szybkie i  pewne. Sektor bankowy w obawie przed kosztami, które musiałby ponieść w skutek przegranej z Frankowiczami w sądzie, próbuje zachęcić jak największe grono Kredytobiorców do polubownego zakończenia sporu. Niestety robi to dość nieudolnie, czym Kredytobiorcy chwalą się w sieci. Bank wysyła różnorodne propozycje do swoich Klientow, czasami pozostaje otwarty na negocjacje, innym razem składa absurdalne propozycje, niezgodne z aktualną linią orzecznictwa. Bywają również propozycje ugody wg zamysłu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Frankowicze nie kryją oburzenia działaniami banku i wprost mówią, że warunki ugody oferowane przez Bank BPH S.A. są po prostu śmieszne.

umowa kredytowa na dom

Ugoda z Bank BPH S.A. Co proponuje bank?

Jedna z sytuacji dotyczy Kredytobiorcy, który otrzymał propozycję ugody od BPH S.A. dotyczącą kredytu udzielonego na kwotę ponad 373 tys. zł. W chwili wystosowania propozycji, Klient wpłacił do banku łącznie około 391 tys., czyli nadpłacił kapitał na około 18 tys. Co zrobił bank? Wycenił saldo zadłużenia Kredytobiorcy na kwotę prawie 98 tys. CHF, czyli ok. 472 tys. zł oraz zaproponował ugodę wg koncepcji KNF, po której saldo zadłużenia zmniejszy się do niespełna 214 tys. zł. Oczywiście postawił warunek: Klient musi spłacić tę kwotę jednorazowo.

W innym przypadku Frankowicz, który zaciągnął kredyt na kwotę ponad 103 tys. zł, spłacając raty oddał bankowi już kwotę ponad 121 tys. zł. Oznacza to, że w przypadku pozwania banku BPH S.A. mógłby odzyskać około 18 tys. zł. Jaka propozycja została złożona Kredytobiorcy? Bank zaproponował częściowe umorzenie salda zadłużenia – z poziomu ponad 100 tys. zł do ok. 41 tys. zł, pod warunkiem jednorazowej spłaty. W przypadku podpisania ugody na takich warunkach, bank otrzymałby od Klienta dodatkowo około 59 tys. zł.

Czy warto zawrzeć ugodę z BPH S.A.?

Bank BPH S.A. usilnie próbuje przekonać Kredytobiorców do polubownego zakończenia sportu, jednak Frankowicze z dużą ostrożnością obserwują działania banku. Warto podkreślić, że żadna ugoda nie da Frankowiczom tylu korzyści co prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Co istotne, na dzień dzisiejszy Kredytobiorcy CHF wygrywają z bankami w sądach w 99% przypadków, a wciąż napływające, nowe pozwy są dowodem na to, że Frankowicze są gotowi walczyć o sprawiedliwość i odzyskanie swoich pieniędzy.