Wakacje kredytowe w 2024 r. Kto może skorzystać z programu?

Wakacje kredytowe w 2024 r. Kto i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z programu?

Od 2022 roku Kredytobiorcy złotówkowi mają możliwość wstrzymania spłaty swoich rat kredytowych. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami, wakacje kredytowe dla Złotówkowiczów będą również dostępne w 2024 roku. W przyszłym roku z programu będą mogły skorzystać osoby posiadające kredyt hipoteczny w polskiej walucie, jednak pod pewnymi warunkami.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Rząd spełnia swoje zobowiązania, przyjmując regulacje, które prolongują okres wakacji kredytowych do 2024 roku dla osób z zadłużeniem do 800 tysięcy złotych. Co istotne, warunki skorzystania z wakacji kredytowych zależą od wysokości udzielonego kredytu.

 

W przypadku kredytów do 400 tysięcy złotych nie jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków, aby skorzystać z programu wakacyjnego. Jednak dla kredytów od 400 tysięcy do 800 tysięcy złotych, udział w programie jest możliwy tylko w sytuacji, gdy koszt obsługi kredytu, czyli suma rat kapitałowych i odsetkowych, przekracza 50 procent dochodu gospodarstwa domowego. Wartość ta będzie uwzględniała średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Przewidywana skala programu wakacji kredytowych na rok 2024 obejmie około 1,7 miliona umów kredytowych, a szacunkowa łączna wartość kredytów objętych wakacjami wyniesie około 268 miliardów złotych.

dobra wiadomość

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, koniecznym warunkiem jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 roku. Jeśli Kredytobiorca złotówkowy nie złożył wniosku o wakacje kredytowe, a chciałby skorzystać z takiej możliwości, konieczne jest sprawdzenie w swoim banku w jaki sposób zgłosić zawieszenie spłaty rat. Poza możliwością składania wniosków osobiście w placówkach bankowych, instytucje finansowe umożliwiają także składanie wniosków drogą mailową lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

W roku 2024 Złotówkowicze mają możliwość zawieszenia spłaty kredytu przez łącznie cztery miesiące, podzielone na następujące kwartały:

  • 1 miesiąc w I kwartale (styczeń-marzec 2024 r.);
  • 1 miesiąc w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2024 r.);
  • 1 miesiąc w III kwartale (lipiec-wrzesień 2024 r.);
  • 1 miesiąc w IV kwartale (październik-grudzień 2024 r.).

Warto podkreślić, że wakacje kredytowe obejmują zarówno raty kapitałowe, jak i odsetkowe kredytu. Co więcej, okres spłaty rat zostanie przedłużony bez naliczania dodatkowych odsetek.

Polacy chętnie korzystają z wakacji kredytowych

W lipcu 2022 r. rząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Kredytobiorcom w trudnej sytuacji materialnej. Na mocy wprowadzonych przepisów, każdy Kredytobiorca posiadający kredyt hipoteczny w polskiej walucie mógł skorzystać z rządowego wsparcia już po 4 tygodniach. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku można było nie spłacać łącznie aż 8 rat kredytowych.

 

Do końca września 2023 roku ponad milion kredytów było objętych programem wakacji kredytowych. Co ciekawe, jest to aż 57 procent wszystkich kredytów PLN, które zostały udzielone na zakup mieszkania.

Źródło: www.gov.pl