Więcej pozwów, mniej ugód. Frankowicze walczą z bankami.

Więcej pozwów, mniej ugód. Frankowicze walczą z bankami.

Coraz więcej osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich decyduje się na podjęcie działań prawnych przeciwko bankom. Liczba pozwów sądowych przewyższa liczbę zawieranych ugód.

Raporty kwartalne banków wskazują na gwałtowny wzrost liczby pozwów w pierwszym kwartale 2023 roku. W przypadku ośmiu banków notowanych na giełdzie, całkowita liczba spraw skierowanych do sądu wyniosła 83 tysiące na koniec marca bieżącego roku. Oznacza to wzrost o prawie 11 proc. w porównaniu z końcem poprzedniego roku i aż o 45 proc. więcej niż na koniec marca 2022 roku.

Banki nie mają prawa żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy

Powództwa przeciwko bankom zwiększają się z różnych powodów, a jednym z głównych czynników jest pozytywna opinia rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według tej opinii, banki nie mają prawa do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej z powodu zawartych w niej nieuczciwych klauzul. Dodatkowo, Kredytobiorcy stają się coraz bardziej świadomi swoich praw, co również przyczynia się do wzrostu liczby wniosków sądowych przeciwko bankom.    

pozew

Ważny wyrok TSUE  15 czerwca 2023 r.

W opinii mec. Wojciecha Bochenka z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy propozycja ugód ze strony banków nie jest adekwatna wobec obecnej sytuacji Frankowiczów, którzy odnoszą sukcesy w około 98% spraw sądowych. Im bliżej daty wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, planowanej na 15 czerwca tego roku, tym mniejsza może być dynamika zawierania ugód.

Opinia Rzecznika Generalnego spowodowała, że kolejna grupa Kredytobiorców zdecydowała się na pozwanie banku. Odnotowaliśmy zarówno wzrost zapytań ofertowych, jak i finalnych kontraktów. Mając na względzie czas niezbędny na zebranie dokumentacji i przygotowanie sprawy do procesu sądowego, to faktycznie dopiero od jesieni poznamy rzeczywisty wpływ tej opinii na przyrost procesów.
Wojciech Bochenek
Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na stronie www.businessinsider.com.pl