Wyrok TSUE uderzył w mBank. Bank zwiększa rezerwy o 1 mld zł

Wyrok TSUE uderzył w mBank. Bank zwiększa rezerwy o kolejny 1 mld zł

Po ostatnim wyroku TSUE z dnia 21 września mBank podjął decyzję o zwiększeniu rezerw na kredyty frankowe o 1 mld zł. Bank odczuł konsekwencje orzeczenia Trybunału w sprawie, która bezpośrednio dotyczyła Klienta mBanku. Procesy frankowe czeka rewolucja.

mBank przeznacza kolejny miliard na rezerwy frankowe

Zarząd mBanku ogłosił, że w III kwartale tego roku planuje zwiększyć rezerwy na ewentualne ryzyka prawne związane z kredytami udzielonymi w frankach szwajcarskich o kwotę 1.061 miliarda złotych. Warto zaznaczyć, że w drugim kwartale tego roku bank zwiększył rezerwy na kredyty udzielone w CHF o 1,5 miliarda złotych, co spowodowało, że łączna ich suma wyniosła 7,5 miliarda złotych. Decyzja ta uzasadniona jest ostatnim wyrokiem TSUE, wzrastającą liczbą wyroków korzystnych dla Frankowiczów i kosztami zawieranych ugód. Warto podkreślić, że pod koniec II kwartału mBank zakładał, że przegra w 95% spraw z Frankowiczami, a zawiązywane kolejnych rezerw świadczy o spodziewanych, dalszych przegranych.

frank szwajcarski

Wyrok TSUE pogrążył mBank

Wyrok TSUE z dnia 21 września 2023 roku w sprawie C-139/22 ma kluczowe znaczenie dla wszystkich Frankowiczów, a szczególnie dla Klientów mBanku. Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na 4 pytania prejudycjalnie skierowane przez sąd warszawski orzekł, że:

 

  • sąd nie ma obowiązku każdorazowo analizować zapisów klauzul abuzywnych jeśli ich treść pokrywa się z zapisami zawartymi w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych,
  • bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec każdego Kredytobiorcy, bez względu na jego wiedzę i wykształcenie,
  • nie ma możliwości realizacji umowy zawierającej dozwolone i niedozwolone zapisy, nawet po usunięciu abuzywnych klauzul.

Czy będą kolejne pozwy po wyroku TSUE?

Wyrok TSUE w sprawie C-139/22 wpłynie na czas oczekiwania na wyrok przez Kredytobiorców posiadających kredyt CHF zarówno w mBank jak i innych bankach. Dotyczy to m.in. Kredytobiorców posiadających wykształcenie ekonomiczne i wiedzę o produktach finansowych. Na wcześniejszym etapie procedowania spraw tych Frankowiczów, byli oni zobowiązani do składania licznych wyjaśnień dotyczących swojej wiedzy o ryzyku walutowym. Po wyroku Trybunału, banki są zobowiązane do równego traktowania i informowania wszystkich Kredytobiorców. Specjaliści wskazują na wysokie prawdopodobieństwo skierowania pozwów przez Frankowiczów z ekonomicznym wykształceniem, którzy wcześniej mieli obawy przed procesem sądowym i batalią z bankiem.

Więcej informacji: www.franknews.pl