Czy frankowicz może wybrać sąd? Ważna zmiana od 15 kwietnia. Sprawdź!

Czy frankowicz może wybrać sąd? Ważna zmiana od 15 kwietnia. Sprawdź!

Pod koniec marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Zawarte są w niej ważne informacje dla frankowiczów, m.in. gdzie mogą udać się ze swoim pozwem.

Od 15 kwietnia 2023 r. osoby posiadające kredyt CHF będą mogły wkroczyć na drogę postępowania sądowego z bankiem tylko i wyłącznie w sądzie, który obejmuje ich teren zamieszkania. Pojawia się pytanie – czy nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przyniesie kredytobiorcom korzyść?

podpisana ugoda

Nie będzie wyboru sądu dla spraw frankowych

Na przestrzeni lat kredytobiorcy mieli opcje przedłożenia swojej sprawy w kilku konfiguracjach. Na początku pozywali banki w sądach, które swoim zasięgiem obejmowały terytorium, na którym siedzibę miał ich bank. Od 2019 roku frankowicze otrzymali możliwość złożenia pozwu do sądu, który znajduje się w miejscu ich zamieszkania. Nie mniej jednak, wielu z nich wciąż było zainteresowanych wszczęciem postępowania w XXVIII Wydziale Cywilnym w Warszawie, który specjalizuje się w sprawach kredytowych.

Wprowadzona nowelizacja zakłada, że od kwietnia frankowicze będą mogli złożyć swoją sprawę tylko i wyłącznie w sądzie, który obejmuje teren ich zamieszkania. Dotyczy to zarówno spraw o stwierdzenie nieważności umowy jak i o zapłatę. W ten sposób XXVIII Wydział Cywilny w Warszawie ma zostać odciążony, rozpatrując tylko sprawy warszawiaków.

Czy kredytobiorcy będą mieć problem z sądzeniem się?

Pozostaje zatem pytanie, czy wprowadzona nowelizacja niekorzystnie wpłynie na sytuację frankowiczów. Bez wątpienia doświadczenie sądów warszawskich jest największe, jeśli chodzi o spory kredytobiorców. Ponieważ z racji siedziby głównej większości banków, te ośrodki orzecznicze jako pierwsze zajmowały się problematyką spraw frankowych. Z drugiej strony rosnąca z roku na rok liczba postępowań sądowych sprawiła, że niniejsze sądy stały się niewydolne. Co więcej nawet utworzenie „specjalnego wydziału frankowego” w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie poprawiło tej sytuacji. Aktualnie powodowie kierujący pozew do tego sądu czekają na termin wyznaczenia pierwszej rozprawy nawet ponad 1 rok. Dlatego istnieje duża szansa, że zmiana właściwości spraw frankowych wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na proces i szybsze uzyskanie wyroku.

Na przestrzeni lat obserwujemy stałe usprawnienie postępowań sądowych. Oceniamy, że nasza decyzja, podjęta jeszcze w listopadzie 2019 r. o wytaczaniu powództwa do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania kredytobiorców, była słuszna. Każdego miesiąca bijemy kolejne rekordy zarówno wyroków sądów I i II instancji spoza Warszawy. Ponadto w styczniu b.r. aż 47 proc. obsługiwanych przez nasze kancelarie terminów sądowych odbyło się w formule zdalnej, co znacząco wpływa na komfort naszych Klientów. Dlatego obecna nowelizacja nieznacznie wpłynie na sytuację naszych Klientów. Ponieważ aktulanie w sądach warszawskich mamy zaledwie 20 proc. wszystkich posiedzeń.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help Sp. z o.o.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin