Blisko 1600 kontraktów przez spółki z GK VOTUM! .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }
statystyki frankowicze

Frankowicze stają się coraz bardziej świadomi przysługujących im praw, a rekomendacje ze strony Klientów, którzy już wygrali, powodują, że rośnie, wśród niezdecydowanych Klientów, zainteresowanie wytoczeniem powództw przeciwko bankom.  Spółki z Grupy Kapitałowej  Votum zawarły w marcu blisko 1600 umów kompleksowej obsługi sprawy bankowej i był to drugi najlepszy miesiąc pod względem sprzedaży. Dla porównania, w lutym br. zawartych zostało ponad 1100 umów z frankowiczami.

Frankowicze idą po swoje

Patrząc na dane historyczne, marzec był najlepszym miesiącem w IQ2023r., pod względem sprzedaży w segmencie bankowym. Porównując wolumen zawartych kontraktów r/r, nastąpił wyraźny wzrost liczby podpisanych umów. Oprócz wzrostu samej liczby pozyskanych Klientów, warto również zwrócić uwagę na skrócenie procesu decyzyjnego Klienta. W związku z tym, że w zdecydowanej części, bazujemy na poleceniach od zadowolonych Klientów, zmniejszył się czas od przedstawienia oferty do jej przyjęcia przez Klienta. Marka Votum staja się coraz bardziej rozpoznawalna. Oczywiście na dynamikę zawierania umów wpływają również inne czynniki zewnętrzne, m.in. niesatysfakcjonujące propozycje ugód proponowane przez banki, czy rosnące raty wskutek podwyżek stawki SARON.
Votum Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa
Prezes Zarządu Votum SA.
statystyki frankowicze

W ślad za rekordowymi statystykami sprzedażowymi, podążają również dane płynące z sal sądowych. Marzec był kolejnym miesiącem w br., w którym liczba prawomocnych wygranych przekroczyła 200 spraw. Co więcej, podobnie jak w styczniu br., 100 % rozstrzygnięć zapadłych przed sądami II instancji było korzystnych dla Frankowiczów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum. Biorąc pod uwagę wyroki zapadłe w I instancji, łączna liczba korzystnych wyroków dla naszych Klientów w marcu przekracza 1200.

Z satysfakcją odnotowujemy rosnącą liczbę zapadających wyroków, zwłaszcza w sądach I instancji. Natomiast w zakresie orzeczeń II – instancyjnych, kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum przebiły poprzednie maksima wyroków prawomocnych, osiągając wynik 233 rozstrzygnięć.
Kacper Jankowski
Kacper Jankowski
Wiceprezes Zarządu Votum SA.

Leave A Reply