Frankowicze przedsiębiorcy skutecznie walczą w sądach .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Frankowicze przedsiębiorcy skutecznie walczą w sądach

Pozytywne zmiany w krajowym systemie orzecznictwa umożliwiają teraz nie tylko Klientom indywidualnym, ale także firmom wytoczenie skutecznego procesu bankowi w celu unieważnienia umów kredytowych indeksowanych do kursu waluty obcej. Co więcej, nie tylko aktywne umowy kredytowe są podległe oskarżeniu, ale także te, które zostały już w pełni spłacone przez Kredytobiorcę. Osoby, które wcześniej posiadały kredyty we frankach, otrzymują uprzywilejowane traktowanie w polskich sądach, na skutek jednego z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Banki miały nadzieję, że do sądów zgłosi się jedynie kilkadziesiąt tysięcy osób z żądaniami związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Okazuje się jednak, że liczba ta może być znacznie większa, być może sięgać nawet kilkuset tysięcy, jako że podważeniu może podlegać aż 600-700 tysięcy umów kredytowych w frankach szwajcarskich.

Klienci indywidualni i przedsiębiorcy wygrywają w sądach

Do niedawna to głównie osoby indywidualne, które zaciągały zobowiązania wyłącznie na cele prywatne, szczególnie związane z nabyciem własnego mieszkania, były skłonne do składania pozwów przeciwko bankom w sprawach dotyczących kredytów udzielonych we frankach. Jednak ta sytuacja powoli ulega transformacji. W dniu 8 czerwca 2023 r, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyczynił się istotnie do zmiany sytuacji, która wcześniej wydawała się beznadziejna dla przedsiębiorców będących kredytobiorcami. Wspomniany wyrok odnosił się do sprawy C-570/21 i dotyczył kredytów, które były wykorzystywane na cele zróżnicowane, obejmujące zarówno aspekty prywatne, jak i częściowo związane z działalnością gospodarczą. W efekcie tego orzeczenia sędziowie UE stwierdzili, że osoba, która w pewnym stopniu (choć nie w dominujący sposób) korzystała z kapitału kredytowego na cele związane z działalnością gospodarczą, również może być traktowana jako konsument.

wygrana z bankiem
Czy przedsiębiorcom będzie łatwiej unieważnić umowę?

Eksperci prawni z dużym zainteresowaniem oceniają  zmiany w orzecznictwie, jednak mimo to, są umiarkowanie ostrożni w kwestii udzielania Klientom pewności, że teraz kredyty udzielane na cele mieszane będą równie łatwo podważalne jak te, które są typowo konsumenckie. Wiele będzie zależało od sposobu argumentacji zastosowanej przez pełnomocnika prawnego, zawartości wzorca umownego kwestionowanego w sądzie, a nawet… podejścia samego sędziego, który będzie rozpatrywał sprawę. Niemniej jednak można uznać, że składanie pozwów przeciwko bankom przez przedsiębiorców będzie teraz mniej skomplikowane niż to miało miejsce na przykład 2-3 lata temu. Wcześniej nawet niewielki udział celów zarobkowych w wykorzystaniu kredytu mógł stanowić przeszkodę dla uznania powoda za konsumenta, co z kolei ograniczało jego możliwość unieważnienia umowy na podstawie nielegalnych postanowień dotyczących waloryzacji.

Więcej informacji: www.franknews.pl