Frankowicze z PKO BP. Wyroki TSUE, ugody, przegrane banku .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Co muszą wiedzieć Frankowicze z PKO BP? Wyroki TSUE, ugody, przegrane banku

PKO BP jest jednym z najczęściej pozywanych banków w sprawach frankowych. W 2023 roku przeciwko bankowi Frankowicze skierowali o ok. 9 tys. powództw więcej niż w 2022 roku i nic nie wskazuje na to, aby w 2024 roku Kredytobiorcy frankowi mieli odpuścić. Czy w tym roku łatwiej będzie pozwać PKO BP i czy bank zaproponuje lepsze warunki ugody?

Ile spraw z Frankowiczami przegrywa PKO BP?

Pod koniec września 2023 roku PKO BP był oskarżany w prawie 28 tysiącach indywidualnych spraw sądowych dotyczących kredytów udzielonych w frankach szwajcarskich. Bank, będący największą instytucją finansową notowaną na giełdzie w Polsce, posiada rozległy portfel kredytów udzielonych w tej walucie, których wartość bilansowa brutto wynosiła aż 5 667 milionów złotych.

 

Jednak co istotne, sądowe orzeczenia nie są korzystne dla PKO BP. Według danych publikowanych przez renomowane kancelarie specjalizujące się w sprawach frankowych, w 2023 roku banki poniosły porażkę w około 97 procentach procesów sądowych dotyczących kredytów denominowanych w tej walucie. W ponad 93 procentach przypadków sądy przyznają Frankowiczom główne roszczenia, a w  3,6 procentach przypadków sądy orzekają tzw. odfrankowienie. Warto zaznaczyć, że decyzje o odfrankowieniu wydawane przez sądy pierwszej instancji w sprawach przeciwko PKO BP często ulegają zmianie na unieważnienie umów po rozpatrzeniu apelacji.

PKO BP pozywa Frankowiczów. Czy ma szansę na dodatkowe pieniądze od Kredytobiorców?

Po niekorzystnym wyroku, PKO BP kieruje przeciwko swoim Klientom przeciwstawne roszczenia, obejmujące zwrot kapitału, rekompensatę za korzystanie z kapitału, a także w związku z waloryzacją wypłaconej sumy kredytowej. W przypadku żądania rekompensaty, bank wskazuje, że Frankowicz zyskał kosztem instytucji finansowej, natomiast roszczenie o waloryzację zwykle opiera się na argumentacji dotyczącej istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza. Warto jednak podkreślić, że sądy masowo odrzucają te roszczenia.

analiza umowy o kredyt

Wyroki TSUE przeciwko PKO BP

W głośnym wyroku C-520/21 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie zaznaczył, że bank nie posiada uprawnień do żądania od konsumenta rekompensaty za bezumowne korzystanie z udostępnionego kapitału. Co więcej, w styczniu 2024 roku TSUE wydał postanowienie C-488/23, które ostatecznie pogrążyło banki w kwestii prawa do waloryzacji kapitału. W walce z PKO BP pozycję Frankowiczów jeszcze bardziej umacniają grudniowe wyroki Trybunału w sprawach C-140/22 i C-28/22. Dzięki korzystnemu orzecznictwu, Kredytobiorcy frankowi mają szansę na jeszcze większe korzyści po unieważnieniu umowy o kredyt CHF i mogą zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych odsetek ustawowych za opóźnienie od PKO BP.

Ugoda z PKO BP. Czy bank zaproponuje lepsze warunki?

PKO BP to instytucja finansowa, która masowo proponuje ugody swoim Klientom, zwłaszcza tym, którzy już skierowali sprawę na drogę postępowania sądowego. Co PKO BP proponuje Frankowiczom w ugodach?

 

  • umorzenie części salda + dalsza spłata kredytu w oparciu o zasady zobowiązania złotowego i stałe oprocentowanie
  • umorzenie salda pozostającego do spłaty + zwrot wynegocjowanej kwoty.

Warto jednak podkreślić, że decydując się na ugodę z PKO BP Frankowicz może stracić około 60 procent korzyści, jakie mógłby otrzymać w wyniku prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytowej CHF.

ile czasu trzeba czekać na wyrok

Na co mogą liczyć Frankowicze z PKO BP?

Bank PKO BP wciąż próbuje utrzymać, że wadliwe umowy, które Klienci próbują podważyć w sądach pozostają w mocy. Pomimo tego, składa powództwa przeciwko Frankowiczom w obawie o przedawnienie swoich roszczeń, a w szczególności tych dotyczących zwrotu kapitału w przypadku unieważnienia przez sąd umowy frankowej. Co więcej PKO BP z reguły odwołuje się od niekorzystnych wyroków sądów pierwszoinstancyjnych i podnosi zarzut zatrzymania. Warto dodać, że  za sprawą wyroku TSUE C-28/22  widoczna jest tendencja do odrzucania przez sądy wniosków składanych przez bank w kwestii zarzutu zatrzymania. Równie dobrą informacją dla Frankowiczów, którzy pozwali PKO BP jest fakt, że bank z reguły nie składa skarg kasacyjnych od niekorzystnych dla siebie wyroków zapadłych w II instancji. Dodatkowo Kredytobiorcy, którzy wygrali sprawę o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej z PKO BP nie muszą martwić się o wypłatę świadczeń po wyroku sądu – bank jest wypłacalny i bez zwłoki wykonuje wyroki sądów. To kolejny argument dla Frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o pozwaniu PKO BP w związku z wadliwą umową o kredyt frankowy.