maj, 2022 - Pomoc Frankowiczom i Złotówkowiczom

Rodzaje oprocentowania spotykane w umowach kredytów hipotecznych PLN

Strony umowy kredytu mają do wyboru 3 typy oprocentowania: stałe, okresowo stałe oraz zmienne. Powyższe rodzaje sposobu oprocentowania charakteryzują się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. Warto przy tym nadmienić, że znowelizowana dnia 3 grudnia 2019 r. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów […]
Czytaj więcej

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą („w złotówkach”), wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu. Co musi zawierać umowa kredytowa? Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść […]
Czytaj więcej
wysokość rat kredytu wibor

Co wpływa na wysokość raty kredytu?

Co się składa na ratę kredytu? Dwuskładnikowa rata kredytu  zawiera w sobie: część kapitałową – odpowiadającą za zwrot udostępnionego kapitału kredytu; część odsetkową – odpowiadającą za wynagrodzenie banku z tytułu korzystania z kapitału. Proporcje obu części w łącznej wysokości raty zależą od wyboru rodzaju rat:   – w przypadku rat równych – przez cały okres […]
Czytaj więcej
jak sprawdzić umowę kredyt zmiennym oprocentowaniem

Co zrobić z umową kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia w zakresie warunków zmiany oprocentowania?

Czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowy kredytu w zakresie warunków zmiany oprocentowania? Element zmienności oprocentowania i jego warunków dotyczy elementu przedmiotowo istotnego, który definiuje umowę jako kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Jest zatem jednym z podstawowych fundamentów kształtujących charakter zobowiązania, na który umawiają się strony umowy kredytu i wprost rzutuje […]
Czytaj więcej
ile zmiana wibor kredyt

Co to jest WIBOR i jaki ma wpływ na kredyt w złotówkach

WIBOR (skrót od Warsaw Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem, który obecnie ma istotny wpływ na wysokość oprocentowania kredytów zawieranych w walucie PLN. Jest to składnik zmienny oprocentowania i jednocześnie stanowi element przedmiotowo istotny, który definiuje umowę jako kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Jest zatem jednym z podstawowych fundamentów kształtujących charakter zobowiązania, na który umawiają się strony […]
Czytaj więcej
zmienne oprocentowanie kredyt votum finance help

Zasady zmiany oprocentowania w umowach kredytów o zmiennym oprocentowaniu

Samo spełnienie oznaczenia typu oprocentowania nie jest wystarczające dla spełnienia wymogu wskazanego w ustawie, zapisy umowy powinny określać również warunki zmiany oprocentowania. Oznaczenie warunków zmiany oprocentowania kredytu jest elementem przedmiotowo istotnym umowy kredytu o zmiennym oprocentowaniu, gdyż wpływa na rozmiar świadczenia kredytobiorcy w postaci odsetek, a przez to wpływa na wysokość rat kredytu oraz odpowiada […]
Czytaj więcej
pomoc złotówkowiczom jakie konsekwencje Votum Finance Help

Konsekwencje nieważności umowy kredytu w związku z brakiem określenia warunków zmiany oprocentowania.

Wyrok potwierdzający nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania kredytu, bez względu na to jaka podstawa prawna została przyjęta za uzasadnienie orzeczenia, wiąże się szeregiem ekonomicznych konsekwencji dla obu stron umowy, wobec której stwierdzono nieważność. Na wstępie, należy założyć, że stwierdzenie nieważności umowy kredytu ma skutek ex tunc, czyli od daty jej […]
Czytaj więcej